عکس زیر از آرشیو سلطنتی انگلستان درکاخ ویندزور  دریافت که در سفر مظفرالدین شاه قاجار در ۲۰ اوت ۱۹۰۲ میلادی برابر با ۲۸ مرداد ۱۲۸۱ شمسی بر عرشه کشتی سلطنتی پادشاه انگلستان در بندر پورتسموت برداشته شده. بروی عکس موشواره را فشار دهید تا آنرا با کیفیت بهتر ببینید.

نشسته از چپ:
ولیعهد انگلستان شاهزاده جرج پنجم
مظفرالدین شاه
شهبانو الکساندرا
پادشاه انگلستان ادوارد هفتم
پرنسس ویکتوریا.

ایستاده:
۱. میرزا محمودخان حکیم الملک پزشک شاه و وزیر دربار.
۲. میرزا علی اصغر خان امین السلطان اتابک اعظم (نخست وزیر)
۳. میر بهادر، وزیر جنگ
۴. ابراهیم حکیمی بعدا حکیم الملک
۵. حاجب الدوله دولو قاجار، پسرخاله ابراهیم حکیمی (برای اطلاعات بیشتر راجع به طایفه دولو قاجار رجوع شود به این تارنما)

الماس با پر نشان کلا ه مظفرالدین شاه الماس دریای نور میباشد. برای توضیحات بیشتر به تارنمای انگیسی این صفحه  در همین تارنما مراجعه فرمائید یا به این برگ برداشته شده از ایرانیان میان انگلیسیها تصویر ۱۵ نوشته دنیس رایت ترجمه کریم امامی. 
 
دانلود عکس زیر  به صورت  بزرگ ۶۰۰ نقطه در اینچ ۱۱ مگابایت: اینجا
شرح دیداراز پادشاه انگلستان گرفته شده از سفرنامه شاه در زیر و اینجا.
 
 

To see this page in English click here

میرزا محمودخان حکیم الملک پزشک شاه و وزیر دربار. ۲. میرزا علی اصغر خان امین السلطان اتابک اعظم ۳. میر بهادر، وزیر جنگ  ۴. ابراهیم حکیمی بعدا حکیم الملک  ۵. حاجب الدوله دولو قاجار، پسرخاله ابراهیم حکیمی
 

 برداشته شده از کتاب سر دنیس رایت:  ایرانیان در میان انگلیسیها::برداشته شده از سفرنامه مظفرالدین شاه منبع کتابخانه ملی هندوستان